National Boys' Team for Singapore Tchoukball Championship 2007

National Boys' Team for Singapore Tchoukball Championship 2007
(3 - 4 February 2007)


   Coach
   Jeff Ang
 
Singapore Boys' Team A
 
Singapore Boys' Team B
 
   Captain
   Lin Sun Tang
   Captain
   Chow Seng Ching
   Gan Meng Yang    Brendan Seow
   Muhammad Rohaizat    Zheng Han Wen
   Barry Yuen    Joshua Wee
   Timothy Tan    Tan Kai Siang
   Goh Tuan Boon    Lee Kwang Hong
   Cheah Wai Kit    Lee Zhen Xing
   Chia Jia Wei    Desmond Tan