National M18 Boys' Team for Asia Pacific Beach Tchoukball Championships 2013

(10-12 May 2013 @ Pattaya, Thailand)

  Coach
  Ang Kian Hwee, Jeff
  Captain
 
LIM Guan Yu Andy
  Sch
  Vice- Captain
 
CHIN Jian Yan
  Sch
  Vice- Captain
 
LIM Yong Jian
  Sch
  SOH Jia Hao Darren
  Sch
  LEE Yu Kang
  Sch
   TAN Zhi Wei Pearcesley
  Sch