National M18 Boys' Team for World Youth Tchoukball Championships 2013 (WYTC2013)

(9-11 August 2013 @ Kaohsiung, Taiwan)

  Coach
  ANG Kian Hwee Jeff
  Asst Coach
  Ivin Vikesh TAMILMARAN
  Asst Coach
  TAN Suan Jie
  Captain
 
Andy LIM Guan Yu
 
  Vice- Captain
 
LIM Yong Jian
 
  Vice- Captain
 
Muhammad Khairin Bin SAZALI
 
   CHIN Jian Yan
 
  CHUA Zhi Yong
 
  Darren SOH Jia Hao
 
  Emmanuel Lapidario LAGAMAYO

   James NG Yi Ming
 

   LEE Yu Kang
 
  NG Choon Wei Jonathan
   Pearcesley TAN Zhi Wei
 
   TAN Boon Juan