National Women's Team for 5th Asia Pacific Tchoukball Championships 2012 (APTC2012)

(3-5 August 2012 @ Bacolod, Philippines)

 

  Coach
  Muhammad Rezal Bin RAMLI
  Captain
  YEO Bee Lian

  Vice-Captain
  Irene TAN
  Singapore Institute of Management

  KHONG Wei Jia
  
Nanyang Technological University
  Inez HONG Wen Li
 
  Christine CHUW Ting Ting
  
Republic Polytechnic
  CHEW Pei Wen
  Teacher, School of The Arts
  Charlene THAM Sze Wan
 
  Tracy TAY Siew Chen
 
  Tan Yi Ling, Amy
  
Republic Polytechnic
  PAN Hui Ping
 

  Wendy CHOO Shu Ling
 
Republic Polytechnic

 WOO Jia Yi