National Women's Team for Asia Pacific Tchoukball Championships 2010

National Women's Team for Asia Pacific Tchoukball Championships 2010
(9 - 11 July 2010)


   Coach
   Muhd Rezal Bin Ramli
   
 
Singapore Women's Team A
 
Singapore Women's Team B
 
   Captain
   Yeo Bee Lian   
   Captain
   Irene Tan

    Republic Polytechnic
   Vice-Captain
   Melissa Lim Hui Fen
   Vice-Captain
  
Chew Pei Wen Wynn
   Cai Xiao Dan
    River Valley High School
   Tham Sze Wan Charlene
    Republic Polytechnic
   Lim Jih Wei Alison    Goh Meng Hui Samantha
   Mok Pui Tse Esther    Tan Yi Ling Amy
   Pan Hui Ping
    Republic Polytechnic
   Tay Siew Chen Tracy
    Republic Polytechnic
   Serena Khong Wei Jia
    Nanyang Technological University
   Loh Qiao Jun Marilyn
    Singapore Polytechnic
   Tay Xiao Xuan
    R
epublic Polytechnic
   Hong Wen Li Inez
    Republic Polytechnic
   Jocelyn Woo Jiayi
   
Nanyang Polytechnic
   Lam Wai Mun
    Temasek Polytechnic